Tomán Edina, pszichológus, PhD hallgató, individuálpszichológiai terapeuta-jelölt

Pszichológusként hiszek abban, hogy öntudatunk a legnagyobb kincs, ez tesz bennünket a világot nem pusztán szemlélő, hanem átélő emberré. Életeseményeink – (elfojtott) érzéseink, (ki nem mondott) gondolataink, (ösztönkésztetéseinkkel való) harcaink, (elérhetetlenségükkel kínzó) kapcsolataink és mindezek egymásra rakódása gyakran hátráltatja a nehézségeinkben való tájékozódást, az életünkben körforgás-szerűen visszatérő problémák felismerését és így a belátást. A sok esetben traumák megélése által összeomlott, vagy érzelmi diszfunkcionalitásból eredően korábban nem is létező saját és hiteles értékrend meg- és újrateremtésére mindannyian képesek vagyunk. A sokszor éveken, évtizedeken keresztül tartó eltévedésből azonban nem könnyű kikeveredni. Ennek módjára és mibenlétére objektív és általános recept nem létezik, a belátás viszont esszenciális az első lépések megtételéhez.

Pszichológusként és íróként is hiszek a szavak és a tiszta kérdések gyógyító erejében, önreflexiót segítő lehetőségében. „…ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja.” írta Illyés Gyula, tudva, hogy a lelki problémák belátása és kimondása már fél gyógyulást jelenthet. Áldásként éltem meg íróként, hogy a szépirodalmon keresztül lehetőségem volt átadni magamból valamit az olvasóknak, olyasmit, amit én már megtanultam az életről. Pszichológusként újra áldásnak érzem az élményt, hogy adhatok, mutathatok, kérdezhetek és belátáshoz segíthetek.

Hiszem, hogy önmagunk megismerése egész életünket végigkísérő folyamat, amit én is folyamatosan gyakorlok: nem csak szakmai képzéseken, hanem évek óta önismereti pszichoterápiában veszek részt, amivel hitelességem és a saját életemben való tisztánlátást biztosítom. A terápia számomra egy olyan felfedező út, ahol lehetőségem nyílik rá, hogy megértsem a nehézségeim mögött húzódó folyamatokat – gondolati, érzelmi, viselkedéses és testi működésem összefüggéseit, mindezeket egy biztonságot, elfogadást és támogatást nyújtó terápiás kapcsolaton keresztül. Korábban pszichoanalízisbe jártam, jelenleg pszichoanalitikusan orientált egyéni önismeretet végzek. Munkám során kiemelten foglalkozom a halál- illetve gyászélmények, valamint a krónikus betegek pszichológiai aspektusainak kutatásával, amely témákhoz saját élményből adódóan különleges érzékenységgel, empátiával és elkötelezettséggel közeledem. Főállásom és egyben tudományos kutatásaim háttere az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola, ahol a krónikus betegségek lélektanának vizsgálatával foglalkozom Gondolkodásomat, segítői meglátásomat a kezdetektől a dinamikus pszichológiai irányzatokra alapozom, különös tekintettel az értelemközpontú egzisztenciális életszemléletre. Az egzisztenciális szemlélet Yalom megfogalmazásában azt állítja, hogy ami kínoz bennünket, nem kizárólag genetikai sajátosságainkból, elfojtott ösztönkésztetéseinkkel való harcunkból ered, nem csak (inadekvát) kapcsolataink, torzult gondolkodási formáink vagy a tudattalanba száműzött traumatikus emlékeink darabjaiból áll, hanem a saját létezésünkkel, a létünkben gyökerező félelmekkel való szembesülésünkből is.

Területek:

– Gyász- és veszteségfeldolgozás

– Pszichoszomatikus zavarok

– Krónikus betegséggel való megküzdés

– Sportpszichológia

– Életvezetési nehézségek

– Egzisztenciális szorongások

– Önismeret-fejlesztés

Tanulmányaim:

ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Pszichológia Mesterszak, Klinikai és egészségpszichológia

Károli Gáspár Református Egyetem – Pszichológia alapszak

Kodolányi János Főiskola – Angol, kommunikáció szakos bölcsész

Szakmai továbbképzéseim:

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület – Individuálpszichológiai terapeuta képzés – folyamatban

Onkopszichológia a Klinikai Gyakorlatban – Komplex Onkopszichológiai képzés – Országos Onkológiai Intézet

Dialektikus Viselkedésterápia alkalmazása borderline személyiségzavarral élők kezelésében – Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

Hospice Képzés – Tábitha Nonprofit Kft, Törökbálint – gyermekhospice

A gyász lélektana és a gyászolók segítése – akkreditált továbbképzés (Napfogyatkozás Egyesület)

Egyéni analitikusan orientált terápia – folyamatos

Szakmai tapasztalat:

Család-és Gyermekjóléti Központ, Vác – pszichológus

Ébredések Alapítvány – Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum

Országos Onkológiai Intézet, Onkopszichológiai Részleg – szakmai gyakornok

Tábitha Ház, Törökbálint – Gyermekhospice önkéntes

Szakmai publikációk:

Tomán Edina (2019): Betegségpercepció, életminőség és adherencia örökletes thrombophiliában – hosszú távú antikoaguláns terápiában részesülő betegek körében. Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2019, Debrecen.

Tomán Edina; Dr. Hargitai Rita (2019): Az örökletes thrombophilia és a hosszú távú antikoaguláns kezelés pszichológiai vonatkozásai. Érbetegségek Orvostudományi Szakfolyóirat – 2019/1.

Tomán Edina (2019): Pszichiátriai betegséggel élő személyek gyásszal kapcsolatos nehézségei (2019) Kharón Thanatológiai Szemle, XXIII. évf. 2. szám.

Tomán Edina (2016): A gyermekkori testvérgyász – nemzetközi szakirodalmi áttekintés (2016) Kharón Thanatológiai Szemle, XX. évf. 4. szám.