Szemenyei Eszter

Szemenyei Eszter

pszichológus
doktorandusz

Online bejelentkezés

Szemenyei Eszter

Pszichológus, doktorandusz

Elérhetőség

+36703795023


Please scroll down for English version. 


Okleveles pszichológus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

szereztem klinikai és egészségpszichológia szakirányon. Doktori tanulmányaimat az Eötvös

Loránd Tudományegyetemen abszolváltam. Kutatási területeim az érzelemszabályozás és

tapasztalati elkerülés. Tanulmányaim során a holisztikus (test-szellem-lélek egységét

hangsúlyozó) terápiás megközelítések hatottak rám leginkább. Doktori témám szorosan

kötődik az Elfogadás és Elköteleződés Terápia mindfulness alapú kognitív viselkedésterápiás

irányzatához. Jelenleg az integratív hipnoterápia módszereiben képződöm. A pár- és

családterápia rendszerszemlélete ugyancsak alakította szemléletemet.

Azt vallom, hogy az érzelmek iránytűként, útjelzőként szolgálnak az életünkben,

mutatják, merre menjünk, mutatják, hogy mivel van még dolgunk. Hiszem, hogy a belső

önismereti munka az életünk megváltoztatásának, minőségi átalakításának a kulcsa.​​

Érzelmeink legtöbbször kapcsolataink tükrében jelennek meg, így élettel való

elégedettségünk, életminőségünk szorosan összefonódik párkapcsolatunk és általában véve

kapcsolataink minőségével. Így az önmagunkon végzett önismereti munka szükségszerűen

kihat kapcsolati működésünkre is. Leggyakrabban párkapcsolati problémák, szexualitás,

nőiséget, férfiasságot érintő kérdések miatt keresnek fel.

Várom szeretettel a hozzám fordulókat az alábbi témakörökben: ​​​


 Párkapcsolati problémák, szexualitás, intimitás kérdései (például: szexuális identitás,

szexuális szabadság, elköteleződés, társadalmi elvárások, hitrendszer konfliktusai)

 Nőiség, férfiasság kibontakoztatása; nőies és férfias jegyek, minőségek

személyiségünkön belüli harmonizálása; önmegvalósítás és női/férfi szerepek

 Újrakezdés, átalakulás: sorsfordító életesemények feldolgozása (válás, pár elvesztése,

szakítás), életszakasz váltásokat követő új identitás megteremtése (egyedülállóvá vagy

párkapcsolatban élővé válás, gyermek születése vagy kirepülése)

Tanulmányaim:

2012- Doktori tanulmányok - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori

Iskola, Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport

2016-2017: Kutatói ösztöndíj - Sapienza Universitá di Roma, Olaszország,

2009-2012: Pszichológia mesterképzés, klinikai- és egészségpszichológia szakirány - Eötvös

Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2006-2009: Pszichológia alapképzés - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és

Pszichológiai Kar


Counseling in English


I gratuated as a psychologist with specialization in clinical and health psychology (MA). I will

be shortly finishing my PhD studies. My research interest includes emotion regulation,

experiential avoidance and their relation to anxiety. My research topic is closely connected to

the Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and mindfulness. Currently, I am studying

the methods of integrative hypnotherapy (including NLP, ego-state, KIP). ​

I believe in the complex connection of mind, body and soul, that we all are here

to create something only we can do. I am convinced that our emotions are like compasses

in our lives, by exploring and accepting their message we can get along and find a better way.

I am here to listen to you, to explore your opportunities towards a better future, a new

way to go. I truly believe everyone is capable of changing his/her life for the better.

The most common topics in my praxis are: relationships, sexuality, gender.

I provide counseling in the following topics:


 Relationship problems, sexuality and intimacy (identity, gender, freedom,

commitment, social expectations, beliefs-religion)


 Feminine and masculine qualities within me; accepting, exploring the man/woman

who we are/want to be

 Relationship traumas: breakup, divorse, losing our partner

 How to start a new chapter in our life? (from single to a partner, from partner to single,

becoming a mother/father, or letting our grown-up child go)

 Self-realization as a woman/man


Elsőszerzős publikációik/ First-Author Publication:

Szemenyei, E., Reinhardt, M., Szabó, E., Szabó, K.-G., Urbán, R., Harvey, S. T., Morgan, A.,

Demetrovics, Zs., Kökönyei, G. (2018). Measuring Psychological Inflexibility in Children

and Adolescents: Evaluating the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth. Assessment,

https://doi.org/10.1177/1073191118796558

Szemenyei, E., Kocsel, N., Örkényi, Á., & Kökönyei, G. (2018). Érzelemszabályozás és

szívritmus-variabilitás. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 20(2.), 46-58.

Szakmai konferenciák előadásai/ Conferences:

Szemenyei, E., Reinhardt M., Szabó K-G. Kökönyei, Gy. (2016). Assessment of

Psychological Inflexibility: Testing the Measurement Model Across Age Groups. CERE

Conference, 6-7 July 2016, Leiden, Hollandia.​

Szemenyei, E., Reinhardt, M., Kökönyei, Gy. (2016). A pszichológiai rugalmatlanság mérése

gyermek és serdülőkorban: A magyar Elkerülés és Fúzió Kérdőív gyermek változatának

pszichometriai értékelése. Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Országos Tudományos

Nagygyűlése, Budapest.

​Szemenyei, E., Reinhardt, M., Kökönyei, Gy. (2015). Experiential avoidance beyond

externalizing and internalizing symptoms.1st International Congress of Clinical and Health

Psychology with Children and Adolescents, Madrid, Spanyolország.

Szemenyei, E., Józan, A., Szabó, E., Galambos, A., Kocsel, N., Eisinger, A., Magi, A.,

Kökönyei, Gy. (2015). How implicit anxiety contributes to experiential avoidance and

emotion regulation difficulties. Emotion 2015: 6th International Conference on Emotions,

Well-being and Health, Tilburg, Hollandia.


Szemenyei, E., Józan, A., Szabó, E., Galambos, A., Kocsel, N., Eisinger, A., Magi, A.,

Kökönyei, Gy. (2015). A tapasztalati elkerülés kapcsolata az explicit és implicit szorongással.

Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger.

Szemenyei, E., Reinhardt, M, Kökönyei, Gy. (2014). A tapasztalati elkerülés a serdülőkori

externalizáló és internalizáló zavarok hátterében. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII.

Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Szemenyei, E., Kökönyei, Gy. (2013). A tapasztalati elkerülés és jóllét kapcsolata

iskoláskorúak körében. Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos

Nagygyűlése, Budapest.