Szemenyei Eszter

Szemenyei Eszter

pszichológus
doktorandusz

Online bejelentkezés

Elérhetőség

+36703795023


Please scroll down for English version. 

Okleveles pszichológus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem klinikai és egészségpszichológia szakirányon. Doktori tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen abszolváltam. Kutatási területeim az érzelemszabályozás és tapasztalati elkerülés. Tanulmányaim során a holisztikus (test-szellem-lélek egységét hangsúlyozó) terápiás megközelítések hatottak rám leginkább. Doktori témám szorosan kötődik az Elfogadás és Elköteleződés Terápia mindfulness alapú kognitív viselkedésterápiás irányzatához. Jelenleg az integratív hipnoterápia módszereiben képződöm. A pár- és családterápia rendszerszemlélete ugyancsak alakította szemléletemet.

Azt vallom, hogy az érzelmek iránytűként, útjelzőként szolgálnak az életünkben, mutatják, merre menjünk, mutatják, hogy mivel van még dolgunk. Hiszem, hogy a belső önismereti munka az életünk megváltoztatásának, minőségi átalakításának a kulcsa.​​ Érzelmeink legtöbbször kapcsolataink tükrében jelennek meg, így élettel való elégedettségünk, életminőségünk szorosan összefonódik párkapcsolatunk és általában véve kapcsolataink minőségével. Így az önmagunkon végzett önismereti munka szükségszerűen kihat kapcsolati működésünkre is. Leggyakrabban párkapcsolati problémák, szexualitás, nőiséget, férfiasságot érintő kérdések miatt keresnek fel.

Várom szeretettel a hozzám fordulókat az alábbi témakörökben: ​​​


  • Párkapcsolati problémák, szexualitás, intimitás kérdései (például: szexuális identitás, szexuális szabadság, elköteleződés, társadalmi elvárások, hitrendszer konfliktusai)
  • Nőiség, férfiasság kibontakoztatása; nőies és férfias jegyek, minőségek személyiségünkön belüli harmonizálása; önmegvalósítás és női/férfi szerepekÚjrakezdés, átalakulás: sorsfordító életesemények feldolgozása (válás, pár elvesztése, szakítás), életszakasz váltásokat követő új identitás megteremtése (egyedülállóvá vagy párkapcsolatban élővé válás, gyermek születése vagy kirepülése)

Tanulmányaim:

2012- Doktori tanulmányok - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport

2016-2017: Kutatói ösztöndíj - Sapienza Universitá di Roma, Olaszország, 2009-2012: Pszichológia mesterképzés, klinikai- és egészségpszichológia szakirány - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2006-2009: Pszichológia alapképzés - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar


Counseling in English


I gratuated as a psychologist with specialization in clinical and health psychology (MA). I will be shortly finishing my PhD studies. My research interest includes emotion regulation, experiential avoidance and their relation to anxiety. My research topic is closely connected to the Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and mindfulness. Currently, I am studying the methods of integrative hypnotherapy (including NLP, ego-state, KIP). ​

I believe in the complex connection of mind, body and soul, that we all are here to create something only we can do. I am convinced that our emotions are like compasses in our lives, by exploring and accepting their message we can get along and find a better way. I am here to listen to you, to explore your opportunities towards a better future, a new way to go. I truly believe everyone is capable of changing his/her life for the better. The most common topics in my praxis are: relationships, sexuality, gender. 

I provide counseling in the following topics:


  • Relationship problems, sexuality and intimacy (identity, gender, freedom, commitment, social expectations, beliefs-religion)
  • Feminine and masculine qualities within me; accepting, exploring the man/woman who we are/want to be
  • Relationship traumas: breakup, divorse, losing our partner
  • How to start a new chapter in our life? (from single to a partner, from partner to single, becoming a mother/father, or letting our grown-up child go) 
  • Self-realization as a woman/man


Elsőszerzős publikációik/ First-Author Publication:

Szemenyei, E., Reinhardt, M., Szabó, E., Szabó, K.-G., Urbán, R., Harvey, S. T., Morgan, A., Demetrovics, Zs., Kökönyei, G. (2018). Measuring Psychological Inflexibility in Children and Adolescents: Evaluating the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth. Assessment, https://doi.org/10.1177/1073191118796558

Szemenyei, E., Kocsel, N., Örkényi, Á., & Kökönyei, G. (2018). Érzelemszabályozás és szívritmus-variabilitás. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 20(2.), 46-58. Szakmai konferenciák előadásai/ Conferences:

Szemenyei, E., Reinhardt M., Szabó K-G. Kökönyei, Gy. (2016). Assessment of Psychological Inflexibility: Testing the Measurement Model Across Age Groups. CERE Conference, 6-7 July 2016, Leiden, Hollandia.​

Szemenyei, E., Reinhardt, M., Kökönyei, Gy. (2016). A pszichológiai rugalmatlanság mérése gyermek és serdülőkorban: A magyar Elkerülés és Fúzió Kérdőív gyermek változatának pszichometriai értékelése. Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest.

​Szemenyei, E., Reinhardt, M., Kökönyei, Gy. (2015). Experiential avoidance beyond externalizing and internalizing symptoms.1st International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents, Madrid, Spanyolország.

Szemenyei, E., Józan, A., Szabó, E., Galambos, A., Kocsel, N., Eisinger, A., Magi, A., Kökönyei, Gy. (2015). How implicit anxiety contributes to experiential avoidance and emotion regulation difficulties. Emotion 2015: 6th International Conference on Emotions,

Well-being and Health, Tilburg, Hollandia. Szemenyei, E., Józan, A., Szabó, E., Galambos, A., Kocsel, N., Eisinger, A., Magi, A., Kökönyei, Gy. (2015). A tapasztalati elkerülés kapcsolata az explicit és implicit szorongással.

Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger. 

Szemenyei, E., Reinhardt, M, Kökönyei, Gy. (2014). A tapasztalati elkerülés a serdülőkori externalizáló és internalizáló zavarok hátterében. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII.

Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Szemenyei, E., Kökönyei, Gy. (2013). A tapasztalati elkerülés és jóllét kapcsolata iskoláskorúak körében. Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest.