Kommunikáció a párkapcsolatokban, férfi/női különbségek

A megfelelő kommunikáció és a megértő figyelem alapfeltétele a sikeres párkapcsolatoknak. A nők néha pontatlanul vagy túlfokozott érzelmi töltéssel fejezik ki mondandójukat. Utalásokkal, indirekt módszerekkel próbálják párjuk felé közvetíteni elvárásaikat. A férfiak a tartalmi információra koncentrálás közepette nem észlelik az üzenetek mögött meghúzódó valódi kéréseket, vágyakat. A férfiak nehezebben találnak utat érzelmeik kifejezésére, szeretetüket sokszor inkább tettekben mutatják meg. A nők érzékenyebbek a verbális visszajelzésekre, megerősítésekre. Ezek hiányában önmagukat, kapcsolatukat könnyebben leértékelik, majd félelmeiket kivetítik. A nők jobbak a nem verbális csatornák észlelésében, és a másik nemtől is ezt várják el. Ezért ha a férfi nem észleli ezeket az implicit jeleket, máris érzéketlennek élik meg a másikat. A férfi kommunikációja egyszerűbb, tárgyilagosabb, konkrétabb. Emiatt a nő benyomása az lehet, hogy nincs érzelme a férfinak.

Ezen eltérések nem megfelelő kezelésével a párok először félreérthetik egymást ami a későbbiekben kapcsolatuk megromlásához, vagy esetleges megszakításához vezethet. Ismerjük fel saját reakcióinkat, reflektáljunk rá, majd tegyük meg a szükséges korrekciókat egy sikeres, boldog párkapcsolatért.